Wensenambulance Noord-Holland

Nog één keer…

Veelgestelde vragen

Wanneer iemand zich bevindt in een (pre-) terminale fase of lijdt aan een ernstige chronische ziekte ten gevolge waarvan hij/zij niet in staat is op een andere manier dan liggend vervoerd te worden en/of begeleiding nodig heeft. kan hij of zij een beroep doen op WensenAmbulance Noord-Holland.
U kunt een wens aanvragen voor u persoonlijk of voor een ander. Wensaanvragen voor patiënten die verblijven in een Hospice, verzorgingstehuis of ziekenhuis, worden vaak gedaan door een verzorger van de betreffende instelling.
U kunt een wens aanvragen via Wensaanvraag.
Nee, het vervoer is gratis. Eventuele toegangsbewijzen voor attracties komen wel voor uw rekening. Wij hebben goede contacten met veel organisaties, bijvoorbeeld de Efteling, waarbij een aantal toegangsbewijzen beschikbaar wordt gesteld voor u als wensvrager.
Afhankelijk van de Ambulance waarmee gereden wordt, kunnen er 2 of 3 familieleden mee in de Ambulance.
Wij rijden beperkt naar het buitenland. Bij langere reizen zullen wij de wens waarschijnlijk afstemmen met een andere WensenAmbulance organisatie die hierin gespecialiseerd is.
Wij vervoeren cliënten vanuit Noord-Holland en een deel van Zuid-Holland. Woont u in een ander deel van Nederland dan zullen wij een wensaanvraag die bij ons binnenkomt doorzetten naar een andere WensenAmbulance organisatie.