Wensenambulance Noord-Holland

Nog één keer…

Jan Veenstra Stichting

Van januari 1978 tot en met maart 2010 was Jan Veenstra directeur van Verenigd Ziekenvervoer Amsterdam (VZA). Ter gelegenheid van zijn vertrek werd een stichting naar hem genoemd: de Jan Veenstra Stichting. Op zijn afscheidsreceptie ontving hij de statuten van de stichting, waarin ondermeer het doel is beschreven van de stichting: het aanbieden van vervoer door de WensenAmbulance.

Het bestuur van de Jan Veenstra Stichting bestaat uit de volgende leden:

Cor Koemeester
Jan Veenstra
Voorzitter
Jasper Matema
Peter Duijf
Secretaris
Wim Hogenboom
Penningmeester