Commissie van aanbevelingen

De commissie van aanbeveling bestaat uit prominente en toonaangevende personen die de doelstellingen van de WensenAmbulance onderschrijven en derhalve hun naam aan de WensenAmbulance willen verbinden. De volgende personen hebben in de commissie zitting.

Dhr. Jaap Frank Ponstein
Directeur Broeder de Vries 

De Wensenambulance is nauw verbonden met Ambulance Amsterdam. Dit initiatief brengt mensen bij elkaar die iets willen betekenen voor mensen die heel graag een wens in vervulling zien gaan, maar door medische beperkingen dit niet zelf kunnen realiseren. Van zeer nabij heb ik meegemaakt hoe liefdevol medewerkers zich geheel belangeloos inzetten om een laatste wens van mijn moeder alsnog te vervullen. Als directeur van Ambulance Amsterdam ben ik daarom trots op onze vrijwilligers. Ik draag de Wensenambulance een warm hart toe en ondersteun graag vanuit Ambulance Amsterdam.

Drs. R.J.M. Hopstaken

Drs. R.J.M. Hopstaken
voormalig Vice-voorzitter Raad van Bestuur Academisch Medisch Centrum/UvA

"Vanuit de positie van het Academisch Medisch Centrum ben ik mij zeer bewust van de zorgbehoefte van chronisch zieken en vooral diegenen die in een (pre)terminale levensfase zijn geraakt. Het doet mij dan veel deugd, dat er ook in de Amsterdamse regio een initiatief is ontstaan om de invulling van speciale wensen, die niet in het reguliere kader passen, gestalte te geven door middel van een wensenambulance. Ik kan dan ook deze vorm van zorgverlening van harte aanbevelen..."

Eric van der Burg

Eric van der Burg
Voormalig wethouder Zorg Amsterdam

"De WensenAmbulance vind ik een heel goed initiatief, omdat Amsterdammers als vrijwilliger hun betrokkenheid tonen en elkaar onderling helpen. Als wethouder Zorg stimuleer ik dit soort initiatieven, het sluit naadloos aan bij het gemeentelijk beleid om naast de professionele hulp, mantelzorg te ondersteunen en vrijwilligerswerk te stimuleren. Het is zo belangrijk dat chronisch zieken en mensen in een terminale levensfase zo lang mogelijk regie over hun eigen leven houden en hun passie kunnen blijven volgen. Dit project sluit aan bij de wensen van deze Amsterdammers en maakt die wensen bovendien ook mogelijk."