Wensenambulance Noord-Holland

Nog één keer…

Commissie van aanbevelingen

De commissie van aanbeveling bestaat uit prominente en toonaangevende personen die de doelstellingen van de WensenAmbulance onderschrijven en derhalve hun naam aan de WensenAmbulance willen verbinden. De volgende personen hebben in de commissie zitting.

Prof. dr. Margreeth Vroom

Prof. dr. Margreeth Vroom
Intensivist UMC Amsterdam

Tijdens mijn werkzaamheden op een Intensive Care (IC) maak ik helaas vaak mee dat tegen een patiënt en/of zijn/haar familie gezegd moet worden dat het overlijden aanstaande is. Soms is het in deze verdrietige fase toch mogelijk om toch nog iets zinvols te kunnen bijdragen, bijvoorbeeld door een patiënt in nauwe afstemming met andere zorgprofessionals thuis te kunnen laten overlijden. Of door een afscheid van een dierbaar huisdier mogelijk te maken op een locatie buiten de IC. Telkens is het is heel bijzonder om te vernemen wat dit voor iemand kan betekenen. Ik ondersteun het initiatief van de wensenambulance dan ook van harte en dank de ambulancemedewerkers voor hun inzet en compassie voor mensen in deze laatste fase van het leven.

Dhr. Jaap Frank Ponstein

Dhr. Jaap Frank Ponstein
Directeur Broeder de Vries

De Wensenambulance is nauw verbonden met Ambulance Amsterdam. Dit initiatief brengt mensen bij elkaar die iets willen betekenen voor mensen die heel graag een wens in vervulling zien gaan, maar door medische beperkingen dit niet zelf kunnen realiseren. Van zeer nabij heb ik meegemaakt hoe liefdevol medewerkers zich geheel belangeloos inzetten om een laatste wens van mijn moeder alsnog te vervullen. Als directeur van Ambulance Amsterdam ben ik daarom trots op onze vrijwilligers. Ik draag de Wensenambulance een warm hart toe en ondersteun graag vanuit Ambulance Amsterdam.

Drs. R.J.M. Hopstaken

Drs. R.J.M. Hopstaken
voormalig Vice-voorzitter Raad van Bestuur Academisch Medisch Centrum/UvA

“Vanuit de positie van het Academisch Medisch Centrum ben ik mij zeer bewust van de zorgbehoefte van chronisch zieken en vooral diegenen die in een (pre)terminale levensfase zijn geraakt. Het doet mij dan veel deugd, dat er ook in de Amsterdamse regio een initiatief is ontstaan om de invulling van speciale wensen, die niet in het reguliere kader passen, gestalte te geven door middel van een wensenambulance. Ik kan dan ook deze vorm van zorgverlening van harte aanbevelen…”