Wensenambulance Noord-Holland

Nog één keer…

Commissie van aanbevelingen

De commissie van aanbeveling bestaat uit prominente en toonaangevende personen die de doelstellingen van de WensenAmbulance onderschrijven en derhalve hun naam aan de WensenAmbulance willen verbinden. De volgende personen hebben in de commissie zitting.

Prof. dr. Margreeth Vroom

Prof. dr. Margreeth Vroom
Intensivist UMC Amsterdam

Tijdens mijn werkzaamheden op een Intensive Care (IC) maak ik helaas vaak mee dat tegen een patiënt en/of zijn/haar familie gezegd moet worden dat het overlijden aanstaande is. Soms is het in deze verdrietige fase toch mogelijk om toch nog iets zinvols te kunnen bijdragen, bijvoorbeeld door een patiënt in nauwe afstemming met andere zorgprofessionals thuis te kunnen laten overlijden. Of door een afscheid van een dierbaar huisdier mogelijk te maken op een locatie buiten de IC. Telkens is het is heel bijzonder om te vernemen wat dit voor iemand kan betekenen. Ik ondersteun het initiatief van de wensenambulance dan ook van harte en dank de ambulancemedewerkers voor hun inzet en compassie voor mensen in deze laatste fase van het leven.

Dhr. Jaap Frank Ponstein

Dhr. Jaap Frank Ponstein
Directeur Broeder de Vries

De Wensenambulance is nauw verbonden met Ambulance Amsterdam. Dit initiatief brengt mensen bij elkaar die iets willen betekenen voor mensen die heel graag een wens in vervulling zien gaan, maar door medische beperkingen dit niet zelf kunnen realiseren. Van zeer nabij heb ik meegemaakt hoe liefdevol medewerkers zich geheel belangeloos inzetten om een laatste wens van mijn moeder alsnog te vervullen. Als directeur van Ambulance Amsterdam ben ik daarom trots op onze vrijwilligers. Ik draag de Wensenambulance een warm hart toe en ondersteun graag vanuit Ambulance Amsterdam.

Frans Sier

Frans Sier
Directeur Ambulance Amsterdam

De Wensenambulance is nauw verbonden met Ambulance Amsterdam. Dit initiatief brengt mensen bij elkaar die iets willen betekenen voor mensen die heel graag een wens in vervulling zien gaan, maar door medische beperkingen dit niet zelf kunnen realiseren. Als directeur van Ambulance Amsterdam ben ik daarom trots op onze vrijwilligers die zich hiervoor inzetten. Ik draag de Wensenambulance een warm hart toe en vanuit Ambulance Amsterdam ondersteunen we de stichting in haar activiteiten. Ik hoop dat zij nog veel wensen zullen vervullen.

Drs. R.J.M. Hopstaken

Drs. R.J.M. Hopstaken
voormalig Vice-voorzitter Raad van Bestuur Academisch Medisch Centrum/UvA

“Vanuit de positie van het Academisch Medisch Centrum ben ik mij zeer bewust van de zorgbehoefte van chronisch zieken en vooral diegenen die in een (pre)terminale levensfase zijn geraakt. Het doet mij dan veel deugd, dat er ook in de Amsterdamse regio een initiatief is ontstaan om de invulling van speciale wensen, die niet in het reguliere kader passen, gestalte te geven door middel van een wensenambulance. Ik kan dan ook deze vorm van zorgverlening van harte aanbevelen…”

Eric van der Burg

Eric van der Burg
Voormalig wethouder Zorg Amsterdam

“De WensenAmbulance vind ik een heel goed initiatief, omdat Amsterdammers als vrijwilliger hun betrokkenheid tonen en elkaar onderling helpen. Als wethouder Zorg stimuleer ik dit soort initiatieven, het sluit naadloos aan bij het gemeentelijk beleid om naast de professionele hulp, mantelzorg te ondersteunen en vrijwilligerswerk te stimuleren. Het is zo belangrijk dat chronisch zieken en mensen in een terminale levensfase zo lang mogelijk regie over hun eigen leven houden en hun passie kunnen blijven volgen. Dit project sluit aan bij de wensen van deze Amsterdammers en maakt die wensen bovendien ook mogelijk.”